Minister Turystyki Sandiaga Uno stwierdził, że po pandemii COVID-19 jego ministerstwo koncentruje się na programach zorientowanych na ożywienie gospodarcze Indonezji.

– Polityka rządu po pandemii jest ukierunkowana na osiągnięcie celów w sektorach turystyki, tak aby miała wpływ na poprawę stanu gospodarki i stworzenie jak najszerszego wachlarza możliwości zatrudnienia – zauważył Sandiaga Uno.

Na rok 2023 Ministerstwo Turystyki wyznaczyło sobie kilka celów, takich jak osiągnięcie od 3,4 do 7,4 miliona przyjazdów turystów międzynarodowych, około 1,2 miliarda krajowych podróży turystycznych, a także poprawę pozycji Indonezji w Indeksie Rozwoju Podróży i Turystyki (TTDI).

Ministerstwo dąży również do tego, aby liczba pracowników sektora turystycznego osiągnęła liczbę ok 22 mln.

Ponadto wpływy z wymiany walutowej z turystyki mają osiągnąć od 2,07 do 5,95 mld USD, a udział sektora turystycznego w PKB ma osiągnąć 4,10 proc.

Według Uno odwołanie polityki ograniczeń działalności publicznej w grudniu 2022 r. było punktem wyjścia do ożywienia sektora turystyki po pandemii COVID-19.

Ministerstwo będzie również nadal wspierać podmioty działające w branży turystycznej poprzez wzmacnianie atrakcyjności turystyki krajowej, programy motywacyjne i promocyjne, poprawę jakości zasobów ludzkich oraz dotacje.