Minister Turystyki Sandiaga Uno stwierdził, że po pandemii COVID-19 jego ministerstwo koncentruje się na programach zorientowanych na ożywienie gospodarcze Indonezji.

– Polityka rządu po pandemii jest ukierunkowana na osiągnięcie celów w sektorach turystyki, tak aby miała wpływ na poprawę stanu gospodarki i stworzenie jak najszerszego wachlarza możliwości zatrudnienia – zauważył Sandiaga Uno.

Na rok 2023 Ministerstwo Turystyki wyznaczyło sobie kilka celów, takich jak osiągnięcie od 3,4 do 7,4 miliona przyjazdów turystów międzynarodowych, około 1,2 miliarda krajowych podróży turystycznych, a także poprawę pozycji Indonezji w Indeksie Rozwoju Podróży i Turystyki (TTDI).

Ministerstwo dąży również do tego, aby liczba pracowników sektora turystycznego osiągnęła liczbę ok 22 mln.

Ponadto wpływy z wymiany walutowej z turystyki mają osiągnąć od 2,07 do 5,95 mld USD, a udział sektora turystycznego w PKB ma osiągnąć 4,10 proc.

Według Uno odwołanie polityki ograniczeń działalności publicznej w grudniu 2022 r. było punktem wyjścia do ożywienia sektora turystyki po pandemii COVID-19.

Ministerstwo będzie również nadal wspierać podmioty działające w branży turystycznej poprzez wzmacnianie atrakcyjności turystyki krajowej, programy motywacyjne i promocyjne, poprawę jakości zasobów ludzkich oraz dotacje.

anavar steroids steroids for sinus infection barry bonds steroids what is steroids steroids pills conor mcgregor steroids steroids for muscle growth how long do steroids stay in your system chris hemsworth steroids do steroids make you gain weight natural steroids