Ministerstwo Turystyki i Gospodarki Kreatywnej było gospodarzem Kampanii Świadomości Turystyki 5.0 w Magelang na Jawie Środkowej.

Seria działań w ramach wydarzenia rozpoczęła się od rozpowszechnienia informacji, które miały na celu ocenę potencjału lokalnych szlaków turystycznych i przekształcenie go w produkty turystyczne.

– Poprzez rozpowszechnianie informacji chcemy edukować ludzi, jak ważne jest, aby uznali i odkryli potencjał swoich wiosek, aby mogli stać się dobrymi gospodarzami, gdy przyjmują turystów – zauważył przedstawiciel Dyrekcji ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich Turystyki..

Mieszkańcy wsi odgrywają ważną rolę w rozwoju turystyki w swoich wioskach potrzebują wiedzy, jak ten potencjał można wykorzystać. Trzeba podkreślić, że tylko kilka wsi z 7200 krajowych wiosek turystycznych zostało wybranych do Programu Kampania Świadomości Turystyki 5.0. Program jest w pełni wspierany przez Bank Światowy.

Program będzie realizowany w czterech wioskach turystycznych: Treko, Gondang, Pagersari i Ambartawang w Magelang na Jawie Środkowej. Wioski mają do zaoferowania malownicze pasmo górskie usiane farmami i plantacjami. Posiadają również akwen, który mógłby zostać przekształcony w cel turystyczny.

Według danych ministerstwa ponad 80 z 230 atrakcyjnych miejsc turystycznych Magelang to obiekty turystyki przyrodniczej, które łączą się z aspektami sztuki kulinarnej i rękodzieła.