Ministerstwo Turystyki i Gospodarki Kreatywnej było gospodarzem Kampanii Świadomości Turystyki 5.0 w Magelang na Jawie Środkowej.

Seria działań w ramach wydarzenia rozpoczęła się od rozpowszechnienia informacji, które miały na celu ocenę potencjału lokalnych szlaków turystycznych i przekształcenie go w produkty turystyczne.

– Poprzez rozpowszechnianie informacji chcemy edukować ludzi, jak ważne jest, aby uznali i odkryli potencjał swoich wiosek, aby mogli stać się dobrymi gospodarzami, gdy przyjmują turystów – zauważył przedstawiciel Dyrekcji ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich Turystyki..

Mieszkańcy wsi odgrywają ważną rolę w rozwoju turystyki w swoich wioskach potrzebują wiedzy, jak ten potencjał można wykorzystać. Trzeba podkreślić, że tylko kilka wsi z 7200 krajowych wiosek turystycznych zostało wybranych do Programu Kampania Świadomości Turystyki 5.0. Program jest w pełni wspierany przez Bank Światowy.

Program będzie realizowany w czterech wioskach turystycznych: Treko, Gondang, Pagersari i Ambartawang w Magelang na Jawie Środkowej. Wioski mają do zaoferowania malownicze pasmo górskie usiane farmami i plantacjami. Posiadają również akwen, który mógłby zostać przekształcony w cel turystyczny.

Według danych ministerstwa ponad 80 z 230 atrakcyjnych miejsc turystycznych Magelang to obiekty turystyki przyrodniczej, które łączą się z aspektami sztuki kulinarnej i rękodzieła.

anavar steroids steroids for sinus infection barry bonds steroids what is steroids steroids pills conor mcgregor steroids steroids for muscle growth how long do steroids stay in your system chris hemsworth steroids do steroids make you gain weight natural steroids