Indonezja wprowadziła wizę Second Home, aby przyciągnąć i ułatwić obcokrajowcom prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.

Nowa wiza jest dostępna z okresem ważności 5 i 10 lat, obejmuje też taryfę w wysokości trzech milionów rupii (192 dol.).

Rozporządzenie w sprawie wizy Second Home Visa zostało wydane 25 października i zacznie obowiązywać 60 dni po ogłoszeniu.

Podróżni muszą posiadać paszport ważny przez co najmniej 36 miesięcy, dowód posiadania środków (co najmniej dwa miliardy rupii) oraz aktualne zdjęcie paszportowe i życiorys.

Wnioski można składać w Indonezji i spoza niej za pośrednictwem strony internetowej.

anavar steroids steroids for sinus infection barry bonds steroids what is steroids steroids pills conor mcgregor steroids steroids for muscle growth how long do steroids stay in your system chris hemsworth steroids do steroids make you gain weight natural steroids