Indonezja wprowadziła wizę Second Home, aby przyciągnąć i ułatwić obcokrajowcom prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.

Nowa wiza jest dostępna z okresem ważności 5 i 10 lat, obejmuje też taryfę w wysokości trzech milionów rupii (192 dol.).

Rozporządzenie w sprawie wizy Second Home Visa zostało wydane 25 października i zacznie obowiązywać 60 dni po ogłoszeniu.

Podróżni muszą posiadać paszport ważny przez co najmniej 36 miesięcy, dowód posiadania środków (co najmniej dwa miliardy rupii) oraz aktualne zdjęcie paszportowe i życiorys.

Wnioski można składać w Indonezji i spoza niej za pośrednictwem strony internetowej.